Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Præsentation

Velkommen til Minigruppen Sommerfuglen

Minigruppen Sommerfuglen

Præsentation

Minigruppen Sommerfuglen er en lille daginstitution, normeret til 12 børn i alderen 0-4 år. Vi er et dagtilbud for børn, der har brug for særlig tilrettelagt omsorg, en specialpædagogisk tilgang med differentieret lærings miljø, øget normering og et overskueligt børnemiljø. Målet er at give børnene en rolig start i institutions livet og give dem den optimale støtte for at de senere kan være rustet til et større alment eller special tilbud.

 

Børnene er alle visiteret via Det Tværfaglige Visitationsudvalg i Center for Børn og Familer som et tilbud om tidlig indsats.

 

Sommerfuglen er særegen, ved at være den eneste af ”slagsen” i Hvidovre kommune. Sommerfuglen er lille i størrelse, har ekstra god personalenormering og fungerer primært som forebyggende indsats. Vi vægter det specialpædagogiske afsæt der er kendetegnet ved differentieret lærings miljø.

 

Minigruppen Sommerfuglen henvender sig primært til børn, der af forskellige årsager har brug for:

 

 • Individuelle hensyn

 • Forudsigelighed og forberedelse

 • Rytmer, ritualer, trygge rammer

 • Kontinuitet (sammenhæng)

 • Helhed (tværfagligt samarbejde)

 • Stille og rolig start på institutionslivet

   

   

  Børnene i Sommerfuglen kan være/have:

 • Præmature
 • Spiseproblemer, lavvækst, ringe appetit
 •  Følelsesmæssige udfordringer
 •  Sanseintegrations udfordringer
 •  Motoriske udfordringer
 •  Kommunikative udfordringer
 •  Kognitive udfordringer
 •  Synshandicap
 •  Hørehandicap

 

Ansatte

I Sommerfuglen er der ansat 5 pædagoger, 1 medhjælper, 1 studerende, 1 køkkenmedarbejder samt en afdelingsleder. Sommerfuglens overordnede leder er også leder af Dagplejen, Sproguglerne og vejlederteamet i Hvidovre Kommune og har kontor på Rådhuset.  

Gruppe inddeling 

I Sommerfuglen har vi valgt at dele børnene i to grupper (Blå og Rød gruppe) hvor der ca. er tilknyttet 6 børn i hver. Dette for at tilstræbe at børne udviklingsmæssigt har mulighed for at opleve fællesskabet og få glæde af hinanden. Samtidig kan børnene ofte profitere af den samme struktur og rytme. I hver gruppe er der tilknyttet henholdsvis tre og fire medarbejder (hvoraf den ene er studerende) der arbejder som team. Derudover har hvert barn en primærpædagog, som fungerer som tovholder.

Tværfaglige samarbejdspartnere

I Sommerfuglen er der tilknyttet en række tværfaglige samarbejdspartnere. Sommerfuglen samarbejder med PPR, som er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og som består af psykologer og logopæder.  Derudover samarbejder Sommerfuglen med fysioterapeuter og ergoterapeuter, sundhedsplejersker samt familierådgivere.