Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan skal give rum for alle børns leg, læring og udvikling

Pædagogiske læreplaner er en del af Dagtilbudsloven, som skal sikre, at der arbejdes med fokus på børns læring. Læreplanerne indeholder mål for børns læring i alderen 0-2 år og 3 år til skolestart, og skal sikre, at alle børn opnår kompetencer inden for seks fastsatte temaer. Læreplanerne skal desuden sikre, at personalet evaluerer og reflekterer over egen praksis. Som minimum skal læreplanerne evalueres hvert andet år.

De seks læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Den detaljerede planlægning fremgår af relevante læreplansskemaer, som udarbejdes kontinuerligt. På vores ugentlige refleksionsmøder, evaluerer vi og reflekterer over læreplansarbejdet.

På baggrund af vores viden om barnets psykiske/fysiske udvikling, udarbejder vi i samarbejde med forældrene en individuel handleplan for hvert barn i Sommerfuglen. Handleplanen tager afsæt i barnets personlige, sociale, sproglige og motoriske udvikling. Det er på baggrund af disse individuelle handleplaner, at vi tilrettelægger aktiviteter ud fra de seks læreplanstemaer.

LÆS OGSÅ

 

Rammeplan for pædagogiske læreplaner (pdf)