Besøg os

Man kan ikke opskrives til Sommerfuglen, da alle børnene er alle visiteret via Det Tværfaglige Visitationsudvalg i Center for Børn og Familier som et tilbud om tidlig indsats. Derfor kan man ikke komme på besøg uden at være visiteret her til.