Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Nye børn

Sådan tager vi imod jeres barn

De første par dage bliver I typisk sammen med jeres barn i et par timer, hvorefter I sammen tager hjem igen. Herefter aftales det videre forløb. Vi tilgodeser og aflæser det enkelte barn og har et tæt samarbejde med jer forældre om, hvad der gavner jeres barn bedst. 

 

Alle børn er inden opstart alle visiteret via Det Tværfaglige Visitationsudvalg i Center for Børn og Familier som et tilbud om tidlig indsats.

 

Inden jeres barn starter i Sommerfuglen holder vi et møde hvor I som forældre, primærpædagogen og afdelings lederen deltager og hvor de tværfaglige samarbejdspartnere deltager efter behov. Målet med dette møde er at vi i Sommerfuglen får viden og erfaring om jeres barn. Her vil vi blandt andet spørge ind til jeres barn, familie, og andre områder, det vil være relevant for os at vide noget om, og som I tænker I vil delagtiggøre os i . Vi vil under samtalen også tale om, hvilke håb I har til jeres barns ophold i Sommerfuglen. Derved kan vi sikre den bedst mulige start for  jeres barn.

 

Det er i starten jeres primærpædagog der har den primære kontakt med jer forældre, samt indkalder til og holder møder med jer og tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Det er også primærpædagogen der støtter jeres barn i opstarten og derved sikrer at jeres barn kommer / er i trivsel og udvikling i Sommerfuglen.

 

Vi vægter samarbejdet med forældre meget højt. Vi møder hver familie med åbenhed og nysgerrighed på jeres historie. 

 

Når I og jeres barn starter ved os, skal I oprette jeres profil på vores intranet, som hedder AULA.

Vi er selvfølgelig behjælpelig ved problemer eller spørgsmål i den forbindelse.